Vem var Carl von Linné?

De flesta människor har hört talas om Carl von Linné och många vet att han var en mycket skicklig biolog som lyckades katalogisera och klassificera ett stort antal djur och växter. Men vem var han egentligen? Varifrån kom han och hur kom han att bli grundare till hela det system som man inte bara i västvärlden använder för att klassificera flora och fauna?

Carl von Linné föddes inte som adelsman utan hette från början Car Linnaeus. Han var smålänning och kom från en gård som hette Råshult inte långt ifrån Älmhult, där hans far var präst. Intressant nog hade fadern då han blivit präst tagit namnet Linnaeus efter en lind som växte där vilket kanske var en av anledningarna till att dennes son skulle komma att bli så intresserad av naturen.

Carl föddes år 1707 och redan från tidig ålder inspirerades han av sin fars kärlek till naturen. De brukade gå på promenader tillsammans och diskutera naturen och han kunde snabbt identifiera olika typer. När han blev äldre hade familjen egentligen tänk att han liksom sin far skulle bli präst men intresset för djur och natur kom att ta över och Linnaeus kom att gå in på en helt annan bana än den som var planerad. I stället skickades han att fördjupa sina studier i Uppsala.

Det visade sig att den unge mannen hade talang för Moder Jord och snart hade han fått en medicinprofessur vid Uppsala universitet. Han såg det snart som sin livsuppgift att dokumentera djur och växter runtomkring sig och han begav sig på så vitt skilda ämnen som bergsarter och varifrån vi själva egentligen kommer. Han kom att ägna hela sitt liv åt detta och än idag är det just Linnaeus bedrifter som vi använder oss av när vi kategoriserar vår natur. Det gjorde att han till sist förtjänade en adlighetsgrad och man gör fortfarande de flesta indelningar efter Linnés genialiska system.

Leave a Reply