Vad är zoologi?

Zoologi är läran om djur, bokstavligen. Ordet kommer från två gamla grekiska ord: zoo, som betyder djur och som vi till exempel hittar i ordet för djurpark, liksom logi som betyder lära och kan jämföras med ord som astrologi, läran om stjärnorna eller mytologi, läran om myter.

En zoolog sysslar med att studera många olika aspekter av djur och det handlar om allt ifrån anatomi till beteende. Man är intresserad av hur de lever, hur de får näring, var de bor, hur de fostrar sina små, hur de är anatomiskt byggda etc. Inom zoologi studerar man även djur som inte längre existerar som till exempel mammutar och dodofågeln. Man är särskilt intresserad av hur de dog ut och hur de var relaterade till moderna djur.

Ända sedan antikens Grekland har människor varit intresserade av denna lära, inte minst den store filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles som var lärare till den makedonske kungen Alexander den Store när denne var tonåring. Som tack för det fick Aristoteles studera djuren i Makedoniens skogar och de märktes så att han skulle kunna följa specifika individer, precis som zoologer gör idag genom att öronmärka olika däggdjur eller sätta ringar på fåglar.

Att klassificera djur var alltså ingenting nytt när Carl von Linné gjorde sina studier men det var hans system som var så bra att det kom att influera eftervärlden på ett revolutionerande sätt. Än idag används hans metoder för att sätta djur och växter i rätt kategorier, med vissa förändringar då man idag också använder sig av DNA för att kategorisera arter. Medan Linné endast gick på fysiska attribut som antal tänder eller form på blad kan man idag analysera allt levande på ett mycket djupare plan och därmed se relationer mellan vitt skilda organismer som inte ser ut att ha någonting med varandra att göra.

Leave a Reply